Bestseller
Wycieczka do Berlina

Zapraszamy do Berlina. To miasto zachwycające, tętniące życiem. Nowoczesna metropolia, która fascynuje swoją historią. Bogata we wszelkiego rodzaju ślady przeszłości, zabytki, pomniki, muzea, teatry, filharmonie. Berlin to także symbol upadłych, sztucznych podziałów i ludzkiego zamiłowania do wolności. Miasto wielonarodowe, gdzie ścierają się kultury z całego świata. Namawiamy zatem do odwiedzania tego gościnnego miasta i odkrywania jego atrakcji.

4.310
180,00 zł
Wycieczka do Stralsundu - Oceanarium

Nad cieśniną oddzielającą Rugię od stałego lądu położone jest niezwykle urokliwe miasto Stralsund. Jedno z najpiękniejszych miast wschodnich Niemiec, które słynie przede wszystkim ze wspaniałej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Miasto, prócz swojej zabytkowej zabudowy ma do zaoferowania również największe i najnowocześniejsze Oceanarium w północnej Europie, które odkrywa przed zwiedzającymi wszystkie tajemnice Bałtyku oraz życie w morzach północnych. Zgromadzono w nim około siedmiu tysięcy okazów flory i fauny występujących w tych akwenach. Nowoczesne instalacje w dużych halach i imponujących akwariach w których znajdują się morskie ryby i ssaki.

4.6656
150,00 zł
Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu wycieczki.kolobrzeg.pl

prowadzonego przez Biuro Podróży Adebar

 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Paweł Albiński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Podróży Adebar Paweł Albiński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6711247821, nr REGON 331433501, ul. Helsińska 5a/13, 78-100 Kołobrzeg, wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 41133.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@wycieczki.kolobrzeg.pl.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

ich sprostowania (art. 16 RODO),

usunięcia (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

a) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 

1. Zakup wycieczki

W jakim celu?

realizacja umowy

Na jakiej podstawie?

- zawarta między nami umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

- przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy,

- do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

- ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

- nie będziesz mieć możliwości zakupu wycieczki

 

2. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?

- realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

Na jakiej podstawie?

- umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

- przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy

- ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

- nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

 

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

- obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

- umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

- przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń 

- do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

- ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

- nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

 

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?

- analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem polepszenia jej funkcjonalności (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

- do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

- nie uwzględnimy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu w pracach nad jej rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

 

5. Zapisanie się na newsletter

W jakim celu?

- wysyłanie newslettera

- analiza efektywności wysłanych przez nas treści, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki wiadomości w naszej działalności (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

- umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

- do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera

- do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania

- ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

- nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

 

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?

- ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

-nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

- do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

- brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

 

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach strony internetowej Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu podczas prac nad rozwojem Sklepu będziemy mogli zoptymalizować jego układ, wygląd oraz zamieszczane w nim treści, tak aby polepszyć jego funkcjonalność.

Ponadto, jeśli wyrazisz wolę otrzymywania od nas newslettera, możemy dokonywać analizy efektywności przeprowadzonej przez nas wysyłki. Przykładowo, możemy sprawdzić, czy i w jaki sposób wpłynęła ona na aktywność w naszym Sklepie. Takie działania pomogą nam ustalić ogólne zasady dotyczące wysyłki tego typu wiadomości w naszej działalności - np. w zakresie optymalnych godzin wysyłki czy sposobu formułowania skutecznych treści.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

 

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

   • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

   • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

   • zapamiętywania Twojej sesji;

    statystycznych;

    udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

    Google Chrome

   • Opera

   • Safari

   • Mozilla Firefox

   • Microsoft Edge

 Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

- usunąć pliki cookies,

- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 

1. Każde działanie w związku ze Sklepem:

 a) odbiorcy danych:

- osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

- dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży 

b) przekazanie danych poza Unię Europejską:

- nie ma miejsca

 

2. Przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych:

a) odbiorcy danych:

-podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

b) przekazanie danych poza Unię Europejską:

tak – Stany Zjednoczone Ameryki **

 

3. Zakup wycieczki:

a) odbiorcy danych:

- dostawca płatności 

- dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

- dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

- biuro rachunkowe

- ubezpieczyciele 

- podmioty biorące udział w organizacji wycieczek i atrakcji

b) przekazanie danych poza Unię Europejską:

- nie ma miejsca

 

4. Zapis na newsletter:

a) odbiorcy danych:

- podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych

b) przekazanie danych poza Unię Europejską:

-nie ma miejsca

 

5. Skorzystanie z czatu online dostępnego w Sklepie:

a) odbiorcy danych:

podmiot dostarczający czat online dostępny w Sklepie

b) przekazanie danych poza Unię Europejską:

tak – Stany Zjednoczone Ameryki **

 

6. Skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe:

a) odbiorcy danych:

-portale społecznościowe

b) przekazanie danych poza Unię Europejską:

- tak – Stany Zjednoczone Ameryki **

 

7. Nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania):

a) odbiorcy danych:

- dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

b) przekazanie danych poza Unię Europejską:

- nie ma miejsca

 

A ponadto: odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej – ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w tzw. Data Privacy Framework, a więc programie ustanowionym decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Telefon 577 730 222
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl