Bestseller
Wycieczka do Berlina

Zapraszamy do Berlina. To miasto zachwycające, tętniące życiem. Nowoczesna metropolia, która fascynuje swoją historią. Bogata we wszelkiego rodzaju ślady przeszłości, zabytki, pomniki, muzea, teatry, filharmonie. Berlin to także symbol upadłych, sztucznych podziałów i ludzkiego zamiłowania do wolności. Miasto wielonarodowe, gdzie ścierają się kultury z całego świata. Namawiamy zatem do odwiedzania tego gościnnego miasta i odkrywania jego atrakcji.

4.310
180,00 zł
Wycieczka do Stralsundu - Oceanarium

Nad cieśniną oddzielającą Rugię od stałego lądu położone jest niezwykle urokliwe miasto Stralsund. Jedno z najpiękniejszych miast wschodnich Niemiec, które słynie przede wszystkim ze wspaniałej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Miasto, prócz swojej zabytkowej zabudowy ma do zaoferowania również największe i najnowocześniejsze Oceanarium w północnej Europie, które odkrywa przed zwiedzającymi wszystkie tajemnice Bałtyku oraz życie w morzach północnych. Zgromadzono w nim około siedmiu tysięcy okazów flory i fauny występujących w tych akwenach. Nowoczesne instalacje w dużych halach i imponujących akwariach w których znajdują się morskie ryby i ssaki.

4.6656
150,00 zł
Warunki uczestnictwa

ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem wycieczek jest Biuro Podróży Adebar Paweł Albiński z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Helsińskiej 5a/13, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 41133.

2. Organizowane przez Biuro jednodniowe wycieczki nie podlegają ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku (art.3, pkt 3)

3. Niniejsze Warunki Uczestnictwa regulują prawa i obowiązki uczestników wycieczki, w oparciu o Kodeks Cywilny (art.384 §1).

4. Rezerwacji wycieczek można dokonywać przez stronę www.wycieczki.kolobrzeg.pl , e-mail: biuro@wycieczki.kolobrzeg.pl , drogą telefoniczną: 577 730 222, Whatsapp, Messenger.

5. Zakup wycieczki jest jednoznaczny z akceptacją Warunków Uczestnictwa

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYCIECZKI

1. Uczestnik wycieczki ma obowiązek przybyć na wyznaczone przez Organizatora miejsce zbiórki o określonej godzinie. Brak obecności traktowane jest jednoznacznie jako rezygnacja z wycieczki.

2. Uczestnik wycieczki w dniu wyjazdu ma obowiązek posiadania stosownego dokumentu tożsamości z odpowiednią data ważności (dowód osobisty bądź paszport). Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek. 

3. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do dokonania płatności za wycieczkę najpóźniej 48 godzin przed jej rozpoczęciem. W razie braku wpłaty, Organizator ma pełne prawo do dokonania anulacji rezerwacji.

4. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia Uczestnika doręczonego do Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty z tytułu odstąpienia od umowy jeśli rezygnacji dokonał na 48 godziny przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku rezygnacji dokonanej na 48 godzin przed rozpoczęciem wycieczki, Organizator potrąca 80 % wartości wycieczki. Rezygnacja z wycieczki w dniu jej rozpoczęcia lub w trakcie jej trwania jest jednoznaczna z brakiem zwrotu kosztów wycieczki.

5. Uczestnik może, na 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki, przenieść swoje uczestnictwo na inną osobę.

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wytycznych przekazywanych przez przewodnika turystycznego i kierowcy, w trakcie trwania wycieczki. Uczestnik zobowiązany jest do stawiania się na czas w miejscach zbiórek ustalonych przez przewodnika. 

7. Uczestnik wycieczki ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w trakcie trwania wycieczki.

8. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoba dorosła ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

9. Przewodnik ma prawo do wyznaczenia miejsc w autokarze bądź do przesadzenia uczestników, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

10. Uczestnik ma możliwość dokonania rezerwacji miejsc w autokarze za dodatkową odpłatnością.

11. Uczestnik odpowiada za błędne dane podane w czasie rezerwacji i zobowiązuje się do poniesienia wszelakich kosztów związanych z podaniem nieprawidłowych danych.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator ma obowiązek świadczenia usługi turystycznej z należytą starannością.

2. Program każdej wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z przyczyn uczestników wycieczki.

4. Organizator może odwołać wycieczkę z przyczyn niezależnych, tj. strajki, powodzie, kataklizmy, sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczestników.

5. Organizator może odwołać wycieczkę w sytuacji kiedy nie uzbiera minimalnej ilości Uczestników (30 osób). Organizator ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem wycieczki.

6. W razie awarii autokaru, organizator ma obowiązek podstawić autokar zastępczy. W sytuacji, gdy jest to nie możliwe, Organizator ma prawo odwołać wycieczkę dokonując zwrotu całkowitej wpłaty Uczestnikom wycieczki. Organizator może również zaproponować inną wycieczkę bądź taką samą w innym terminie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestnika pozostawione w autokarze lub zagubione w czasie wycieczki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone rzeczy Uczestnika podczas wycieczki np. okulary, kamery, telefony, aparaty fotograficzne.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty Uczestnika, wynikłe z przyczyn niezależnych od Organizatora (korki na drodze, awarie, złe warunki atmosferyczne).

9. Miejsca w autokarze nie są numerowane. Uczestnik zajmuje kolejne, wolne miejsce.

 

REKLAMACJE

1. Uczestnik wycieczki ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłosić niezwłocznie, w trakcie trwania wycieczki przewodnikowi, a następnie pisemnie na adres e-mail: biuro@wycieczki.kolobrzeg.pl w ciągu 2 tygodni od zakończenia wycieczki.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od momentu jej doręczenia.

 

UBEZPIECZENIE

1. Uczestnik każdej wycieczki zagranicznej objęty jest ubezpieczeniem w wariancie podstawowym nie obejmującym chorób przewlekłych w PZU Wojażer – Koszty Leczenia (do 80’000 PLN) i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (do 20’000 PLN). Koszt ubezpieczenia wliczony jest w cenę wycieczki zagranicznej.

2. Wycieczki jednodniowe - krajowe nie podlegają ubezpieczeniu.

3. Cena wycieczki nie zawiera ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki i chorób przewlekłych.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych ubezpieczycielowi w celu dokonania formalności związanych z ubezpieczeniem.

 

RODO

1. Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych Uczestnika jest Biuro Podróży Adebar Paweł Albiński (rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 r.).

2. Zakupując wycieczkę, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług. W przypadku braku takiej zgody (na piśmie), Uczestnik skreślany jest z listy uczestników wycieczki.

3. Organizator przechowuje i przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu. Są to dane niezbędne w celu zorganizowania wycieczki.

4. Dane Uczestnika przekazywane są ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel przechowuje dane przez okres 2 lat.

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

1. W sprawach nieobjętych wyżej wymienionymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Telefon 577 730 222
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl